img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Cooximetria

Què és la cooximetria?

La cooximetria és una prova senzilla, de fàcil realització i incruenta que permet mesurar la quantitat de monòxid de carboni (CO) en l’aire espirat per una persona. Aquesta quantitat està relacionada amb l’hàbit tabàquic: hi ha una relació directa entre el número de cigarretes consumides i els nivells de CO en l’aire espirat.

Què és el monòxid de carboni (CO)?

El CO produït per la combustió del tabac es combina amb l’hemoglobina dels glòbuls vermells de la sang reduint la capacitat de transport de l’oxigen des dels pulmons fins a les cèl•lules de l’organisme. Per això, els nivells elevats de CO poden produir malalties pulmonars, cardiovasculars i neurològiques.

Què aporta la cooximetria?

Els nivells de CO ens permetran diagnosticar amb major precisió:

  1. el grau de tabaquisme que un determinat fumador pateix.
  2. el risc de desenvolupar futures malalties.

Per això, aquest paràmetre pot ser utilitzat com factor de risc d’un fumador.

Com pot ajudar al fumador la cooximetria?

Representa un paràmetre objectiu de medició indicativa de lesió de l’organisme i pot representar una dada de motivació per deixar de fumar.

Com es realitza la cooximetria?

El fumador realitzarà una inspiració profunda, mantindrà una apnea durant uns segons i seguidament, haurà de fer una espiració lenta, perllongada i completa. L’indicador del cooximetria ens marcarà el número de ppm de CO que el pacient té en l’aire espirat i determinarà:

  • Absència d’intoxicació: 0 a 5 ppm
  • Lleugera intoxicació: 6 a 10 ppm
  • Moderada intoxicació: 11 a 30 ppm
  • Severa intoxicació: > 30 ppm