img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Ecocardiografia Doppler

Què és?

institutocmi-servicios
Prova no invasiva que permet aconseguir imatges en temps real de l’anatomia cardíaca. Mitjançant un transductor, que es desplaça sobre el tòrax del pacient, s’obtenen imatges del cor en moviment. Dóna informació sobre la morfologia i funcionament de les vàlvules cardíaques, capacitat contràctil del cor i mida de cavitats cardíaques.

Quina preparació es necessita?

No fa falta cap preparació especial abans de sotmetres a una ecocardiografia.

Com es realitza l’exploració?

Es realitza amb el pacient estirat en una llitera d’exploració. El metge aplica un gel en la superfície a explorar i desplaçarà un transductor emissor d’ones sobre el pit. El pacient ha d’estar immòbil. No és una prova dolorosa ni té cap efecte secundari. El resultat de la prova és immediat.