img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Prova d’esforç

P-esf-_G9A9829

Què és?

Prova funcional diagnòstica utilitzada principalment per identificar presència de malaltia coronària. També permet estudiar la resposta de la pressió arterial i de les pulsacions, de les arítmies que puguin ser induïdes per l’exercici i la capacitat física de la persona.

Quina preparació es requereix?

El pacient haurà de portar roba còmoda i calçat esportiu per realitzar exercici físic.

Com es realitza?

L’exercici es realitza sobre una cinta rodant. Mitjançant un protocol per etapes augmentarà progressivament la velocitat i inclinació de la cinta. Uns elèctrodes adherits al pit permeten el registre de l’electrocardiograma de forma continua que veiem mitjançant una pantalla de monitor. Durant l’estudi s’obtenen mesuraments periòdiques automàtiques de la pressió arterial i freqüència cardíaca.

La prova té un índex de complicacions molt baix sempre i quan estigui correctament indicada i supervisada per un cardiòleg experimentat.

Prueba de esfuerzo con análisis de gases (Ergoespirometría)

Què és?

Les proves d’esforç a esportistes es complementen amb l’anàlisi directe de gasos inspirats i espirats (mesura d’O2 consumit i CO eliminat) que permeten fer una determinació del consum màxim d’O2 i detectar de manera precisa el seu llindar aeròbic i anaeròbic.

Per a què serveix?

Per determinar el llindar anaeròbic, paràmetre molt útil per planificar correctament les càrregues d’entrenament mitjançant la correlació amb la freqüència cardíaca.