img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Holter de pressió arterial o MAPA (monitorització ambulatòria de la pressió arterial)

_G9A1568

Què es?

Dispositiu que permet mesurar i emmagatzemar les xifres de pressió arterial del pacient durant 24 hores.

Com es realitza?

L’estudi es realitzarà de forma ambulatòria i el pacient haurà de portar una vida normal mentre el sistema recull les seves dades.

En què consisteix?

Es col•loca un maneguet de pressió al voltant del braç. El maneguet anirà connectat a un dispositiu portador d’una cinta gravadora que registra las xifres obtingudes amb l’inflat i el desinflat del maneguet.

En quines persones està indicat?

S’utilitza pel diagnòstic de pacients amb sospita d’hipertensió arterial (HTA) i per avaluar l’eficàcia del tractament mèdic antihipertensiu, amb el registre de la pressió arterial durant les hores diürnes i nocturnes.

Hi ha riscos o contraindicacions?

No hi ha riscos ni contraindicacions per realitzar l’estudi.

Quines implicacions comporta?

L’estudi no requereix ingrés hospitalari. És una prova ambulatòria. Durant el registre el pacient no podrà dutxar-se ni transpirar excessivament per evitar interferències sobre les mesures de pressió arterial i el deteriorament del maneguet.