img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Proves funcionals respiratòries

Espiro-G9A0929

Què és?

EÉs una prova que mesura la capacitat pulmonar.

Quan es recomana?

  • A tota persona fumadora major de 40 anys per descartar una malaltia pulmonar obstructiva.
  • A pacients amb malaltia pulmonar coneguda per valorar la resposta al tractament broncodilatador.
  • En l’avaluació preoperatòria de la capacitat pulmonar.
  • Davant de símptomes suggestius de malaltia respiratòria (símptomes com tos, fatiga, ofec..).
  • Diagnòstic d’asma bronquial, emfisema, bronquitis crònica, etc.

Com es realitza?

El pacient ha d’estar assegut i relaxat, i després de col·locar-se una embocadura a dins la seva boca, ha de bufar, i obtindrem les corbes de capacitat ventilatòria pulmonar.