img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Doppler Vascular

4

Què és?

Prova diagnòstic d’ultrasons que mesura la direcció i velocitat de les cèl•lules sanguínies a mesura que es mouen pels vasos. Ajuda a avaluar alteracions en el flux sanguini, provocades per coàguls o parts més estretes dels vasos ocasionades per arteriosclerosi obstructiva.

S’aplica per valorar:

  • Artèries caròtides.
  • Artèries i venes de les extremitats.

Quan es recomana?

Als pacients amb malalties vasculars cerebrals (ex. embòlia cerebral) o amb sospita de malaltia vascular perifèrica (ex. varius, Isquèmia d’extremitats).

Quina preparació es requereix?

No fa falta cap preparació especial.

Com es realitza l’exploració?

Es realitza amb el pacient estirat en una llitera d’exploració. El metge aplica un gel en la superfície a explorar i desplaçarà un transductor emissor d’ones sobre la zona. El pacient restarà immòbil. No és una prova dolorosa ni té cap efecte secundari. El resultat de la prova és immediat.