L’AJUDEM A CUIDAR LA SEVA SALUT CARDIOVASCULAR

Requereix una gestió clínica complexa donat que la causa responsable, l’ARTERIOSCLEROSI, està relacionada amb múltiples factors de risc, poden presentar-se en forma de diverses afectacions vasculars i desencadenar situacions potencialment perilloses (infart, angina, embòlia…).

CMI li ofereix les especialitats mèdiques implicades en el desenvolupament i evolució de l’arteriosclerosi amb l’interès de facilitar-li la millor PREVENCIÓ, CONTROL i TERÀPIA per a la seva SALUT CARDIOVASCULAR.

RISC CARDIOVASCULAR

infografia