img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Electrocardiograma

ECG-G9A8051

Què es?

És el registre imprès de l’activitat elèctrica del cor.

Per a què s’utilitza?

Es tracta d’una prova bàsica i senzilla que permet obtenir informació sobre alteracions del ritme cardíac, creixement de cavitats cardíaques i canvis compatibles amb infart agut de miocardi o angina de pit.

Com es realitza la prova?

Es col•loquen elèctrodes sobre el tòrax i les extremitats d’un pacient estirat en una llitera. Els elèctrodes estaran connectats a un electrocardiògraf que permet obtenir un registre continu imprès.

Quins riscos té?

No produeix cap molèstia i no té riscos per al pacient.