img-elinstituto

Institut de Cardiologia i Medicina Interna

Cuidar la salut cardiovascular és la nostra manera de ser.

instituto-cmi

La iniciativa de fundar l’Institut de Cardiologia i Medicina Interna-CMI, neix amb l’objectiu de proporcionar una assistència mèdica de qualitat especialitzada en patologia cardiovascular. Per això, focalitzem la nostra prioritat en el tracte humà dels pacients.

Oferim una atenció mèdica integral mitjançant un equip multidisciplinari d’especialistes directament vinculats al tractament de les malalties cardiovasculars amb l’ajut d’una tecnologia diagnòstica d’avantguarda.

El treball en equip, assistit per un sistema informàtic de darrera generació, facilita l’intercanvi on-line de la informació clínica dels pacients amb l’interès de garantir la millor planificació preventiva, diagnòstica i terapèutica.

Per aplicar els darrers avenços en salut cardiovascular, devem exigir una constant posada al dia en actualització acadèmica i formació continuada. Aquesta dinàmica ens permet mantenir-nos en els més alts nivells de competitivitat assistencial.

La nostra raó de ser és cuidar la seva Salut.
El nostre compromís, buscar l’excel•lència.

Gràcies per la seva confiança.