img-compruebe

Comprovi

presenta algun
d’aquests símptomes

A l’Institut de Cardiologia i Medicina Interna tractem qualsevol simptomatologia relacionada amb la seva salut cardiovascular. Si vostè o algun dels seus familiars es veu reflectit en símptomes o situacions similars a les descrites, li aconsellem que es posi en contacte amb nosaltres.

[sc:testimonials-col1]
[sc:testimonials-col2]

Tornar