ico-calcule

Calculi

el seu risc
cardiovascular

Angina de pit, infart, embòlia…

Calculadora de Risc Cardiovascular

Aquesta aplicació li permet avaluar el risc de patir un accident cardiovascular en els propers deu anys. Informació orientativa, i en cap cas substitueix l’opinió del metge..

Seleccioni les seves característiques en ordre descendent Esborrar dades
Sexe:
HOME DONA
Edat:
30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
Colesterol total (mg/dl):
<160 160 - 199 200 - 239 240 - 279  >=280
Colesterol HDL (mg/dl):
<35 35-44 45-49 50-59 >=60
Pressió Arterial Sistòlica (mm Hg):
<120
<80
120 - 129
80 - 84
130 - 139
85 - 89
140 - 159
90 - 99
>=160
>=100
Diabetis:
SI NO
Fumador:
SI NO
Risc Accident CardioVascular:
0% 100%
<10%: Risc Baix
10-20%: Risc Intermig
>20%: Risc Alt

Tornar