ico-explore

Explori

la biblioteca
audiovisual CMI

Els membres de l’equip multidisciplinari de CMI participen activament, tant a nivell nacional com internacional, en congressos, simpòsiums, tallers educacionals o conferències orientades a millorar els hàbits de salut cardiovascular. L’objectiu és difondre els coneixements associats a la seva patologia i tractament.

Descobreixi en la nostra biblioteca audiovisual CMI informació útil i pràctica de la mà dels nostres experts.

Cor feliç

Combatre la hipertensió arterial resistent definitivament: denervació renal

CMI : Medicina Deportiva :Revisions pre-deportives

CMI : Medicina Preventiva: Revisions Mèdiques

CMI: Medicina Interna: Insuficiència Renal Crònica

CMI : Medicina Interna: Insuficiència Renal Aguda

CMI: Medicina Interna: Hipertensió Arterial HTA

CMI: Medicina Deportiva: Prova d’Esforç amb Gasos

CMI: Medicina Deportiva: Umbral Anaeròbic

CMI: Coronariografia

CMI: Cardiologia: Prova d’esforç

CMI: Cardiologia: Mort Sobtada

CMI: Cardiologia: Exercici físic i malaltia cardiovascular


Tornar