img-especialidades-ca

punt-blau-titols Especialitats

ico-equipo-neurologia

Neurologia

Estem al seu servei per prevenir, diagnosticar i tractar diferents patologies o simptomatologies d’origen neurològic:

Risc cardiovascular. Arteriosclerosi

Malaltia vascular cerebral o ictus

ico-testimoni-neurologia“Estava preparant el menjar quan de cop vaig notar que se’m queien les coses de la mà, la cama em fallava i em costava parlar. Als 20 minuts vaig començar a recuperar-me. Tot i així, vam decidir d’anar a l’hospital. Els metges em van dir que havia d’ingressar, sospitaven una embòlia cerebral”
La malaltia vascular cerebral o ictus es produeix com a conseqüència d’una alteració de la circulació cerebral. Hi ha diferents tipus d’ictus:

 • Ictus isquèmic o “embòlia”.
  • Accident Isquèmic Transitori (AIT). SSi l’alteració de la circulació és transitòria i es recuperen els símptomes.
  • Infart cerebral. Quan l’obstrucció de l’artèria és completa i es produeix la mort neuronal i poden persistir els símptomes.
 • Ictus hemorràgic o “vessament cerebral”. Succeeix quan es produeix la ruptura d’un vas sanguini cerebral

Quins símptomes produeix?

Depenent de la zona de cervell afectada podem notar principalment els següents símptomes:

 • Pèrdua de força o coordinació d’un braç o cama.
 • Pèrdua de sensibilitat o formigueig de cara, braç o cama.
 • Dificultat per parlar o expressar-se.
 • Pèrdua de visió o visió doble.

Per la seva salut: davant qualsevol símptoma neurològic es recomana anar a l’hospital immediatament

Llegir més

Com es diagnostica un ictus?

Es diagnostica pels símptomes que explica el pacient i per l’exploració neurològica.

Si pateix un ictus se li poden realitzar les següents exploracions:

 • Anàlisi de sang. Pot detectar alteracions de la coagulació.
 • Electrocardiograma, Ecocardiograma, Holter cardíac. Són útils per descartar una cardiopatia o arítmies que poden ser la causa de l’ictus.
 • Tomografia Computeritzada (TC) cranial i Ressonància Magnètica (RM) cranial. Són les proves d’imatge per estudiar el cervell i la zona de l’infart. El TC cranial pot ser normal durant les primeres hores.
 • Eco Doppler, Angio-RM, Angio-TC. S’utilitzen per visualitzar possibles obstruccions en l’arbre vascular cerebral i les artèries caròtides.

Com es tracta un ictus?

 • Tractament trombolític intravenós o intraarterial. Aquests tractaments només poden administrar-se durant les primeres hores de l’ictus. L’objectiu és restablir la circulació cerebral el més aviat possible.
 • Passada la fase aguda de l’ictus l’objectiu serà prevenir nous episodis. Aquests s’aconseguiran amb:
  • Bon control dels factors de risc vascular.
  • Antiagregants plaquetaris (Ex. Aspirina).
  • Anticoagulants (Ex: Sintrom).

Quins són els principals factors de risc de patir un ictus?

 • Hipertensió arterial
 • Colesterol
 • Diabetis Mellitus
 • Tabaquisme
 • Cardiopaties i arítmies
 • Edat avançada
 • Factors genètics

Deteriorament cognitiu vascular

ico-testimoni-neurologia“Tinc 75 anys i en el darrer any he tingut moltes distraccions. No me’n recordo de les coses. No me’n recordo d’on he deixat les claus, de com puc tornar a casa… La meva família està preocupada. Què puc fer? Es pot recuperar la memòria perduda?”
El deteriorament cognitiu i la demència vascular es produeixen com a conseqüència de l’acumulació de lesions vasculars cerebrals isquèmiques o hemorràgiques. La demència vascular és la segona causa més freqüent de demència després de la Malaltia d’Alzheimer.

 • En el deteriorament cognitiu vascular hi ha una pèrdua de memòria i de capacitats intel·lectuals en un grau més lleu.
 • En la demència vascular la pèrdua de memòria i d’altres funcions intel·lectuals afecten en les activitats de la vida diària de l’individu. Així mateix poden haver alteracions del caràcter o de la conducta./li>

Per la seva salut: davant de qualsevol símptoma de pèrdua de memòria es recomana anar al metge immediatament.

Llegir més

Com es diagnostica el deteriorament cognitiu vascular o la demència?

Pel diagnòstic és fonamental l’entrevista amb el pacient i els familiars.

Es poden realitzar les següents exploracions:

 • Analítica.
 • TC cranial o Ressonància magnètica cerebral. Podem veure amb imatges les lesions isquèmiques o hemorràgiques cerebrals.
 • Test Neuropsicològic. Ens ajuda a avaluar i quantificar la memòria i capacitats intel•lectuals de l’individu.
 • SPECT o PET cerebral. Poden ajudar a descartar altres causes de demència.

Quin és el tractament?

El tractament del deteriorament cognitiu vascular i la demència consisteixen en:

 • Aconseguir un bon control dels factors de rics vascular.
 • En alguns casos Inhibidors de l‘acetilcolinesterasa (també utilitzats en la Malaltia d’Alzheimer).
 • Antiagregants plaquetaris (Ex: Aspirina).