Imprimir

punt-blau-titols Unitats

Deshabituació tabàquica

Fumar no és un mal hàbit o un vici. L’Organització Mundial de la Salut defineix el tabaquisme com una malaltia crònica, additiva i recurrent.

És tan perillós el tabac?

Avui dia, l’evidència dels efectes perjudicials del tabac sobre la salut són inqüestionables. El tabaquisme és la primera causa de mort prematura evitable a nivell mundial i un important factor de risc cardiovascular.

Per què costa tant deixar de fumar?

Les cigarretes contenen nicotina que produeix la dependència al tabac. La indústria tabaquera utilitza desenes d’additius amb la finalitat d’ocasionar una major addicció als fumadors, augmentant el seu consum. Aquesta addicció, unida a la síndrome d’abstinència, provoquen nombrosos símptomes que limiten i retarden la decisió de deixar el tabac, dificultant extraordinàriament l’abandonament d’aquesta addicció.

El tipus de filtre, la longitud, diàmetre i porositat del paper de la cigarreta, influiran en l’absorció del fum i dels seus components químics. Les substàncies del tabac i les resultants de la seva combustió, seran les responsables de produir i augmentar l’addicció.

Existeix algun tipus de tabac menys perjudicial?

No existeix cap tipus de tabac menys perjudicial. Tots contenen additius. La creença que determinats tipus de tabac puguin semblar més ecològics o menys tòxics no és certa. En el fum podem objectivar milers de substàncies químiques tòxiques, cancerígenes i inclús gasos letals. Totes les substàncies presents en el fum són conseqüentment absorbibles per tots els fumadors i persones del seu voltant.

CMI l’ajuda a deixar de fumar

No és difícil deixar de fumar. Es més dificultós prendre la decisió de deixar de fumar que aconseguir-ho. Disposem de protocols de tractament, basats en l’evidència clínica, i que permeten una major eficàcia en la deshabituació tabàquica, podent vèncer aquesta addicció sense les molèsties ni els efectes desagradables temuts.

L’anàlisi de l’historial del seu hàbit tabàquic i la valoració de la seva dependència, permeten individualitzar cada tractament amb la finalitat d’obtenir òptims resultats en la deshabituació al tabac, segons les directrius i protocols mèdics vigents.

Deixar de fumar és beneficiós per la seva salut i la de la família

Deixar de fumar millora la qualitat de vida i disminueix la incidència de malalties relacionades amb el consum de tabac.

Les avantatges d’abandonar el tabac són gairebé immediates. Aviat apareixeran millores simptomàtiques clares, com un major rendiment físic, millor sentit de l’olfacte, del gust, i de la capacitat respiratòria. Així mateix, de manera progressiva, disminuiran els riscos de patir una malaltia cardiovascular o un càncer.

Qualsevol moment és bo per deixar de fumar.

Info :

DEIXAR DE FUMAR ÉS POSSIBLE!

Sol·liciti aquí un estudi personalitzat per aconseguir la deshabituació tabàquica.
×