Imprimir

punt-blau-titols Unitats

Geriatria

Què és una Unitat de Geriatria?

Es tracta de la Unitat que s’ocupa d’atendre els problemes i malalties de les persones de la tercera edat en la prevenció i el maneig del procés d’envellir, abastant els aspectes mèdics, funcionals, cognitius, psicològics i socials.

Quins objectius té la Geriatria?

El nostre objectiu prioritari és aconseguir el màxim nivell possible d’autonomia i independència, per facilitar una vida autosuficient en el seu domicili i la integració completa en el seu entorn habitual. Per aconseguir-ho es procedeix a:

 • Detectar les anomenades síndromes geriàtriques (demència, caigudes, incontinència, malnutrició,..).
 • Evitar efectes secundaris derivats de la polifarmàcia.
 • Assessorament a familiars i cuidadors.

Què aporta la Unitat Geriàtrica?

CMI comte amb una sèrie de recursos d’interès:

 • Valoració Geriàtrica Integral establerta per a l’avaluació conjunta d’un equip de professionals relacionats amb l’especialitat. Després de realitzar un diagnòstic detallat dels problemes, s’indicarà un pla d’objectius i de cures que afecten totes les dimensions que influeixen en la seva salut: aspectes de nutrició, estat dels òrgans dels sentits, salut bucodental, síndromes geriàtriques, etc.
 • Valoració de les capacitats funcionals. S’aplicarà el Test d’Estimació Funcional.
 • Valoració mental. Atenent els problemes cognitius i afectius dels ancians. S’aplicarà el Test d’Estimació Mental i Cognitiu.
 • Valoració social. Considerant la situació familiar i les necessitats socials particulars de cada persona.

Quin equip integra la Unitat?

L’equip de la Unitat està integrat:

 • Geriatra: especialista en Medicina amb coneixements amplis en els canvis propis de l’envelliment. Serà el coordinador del pla assistencial terapèutic.
 • Internista: metge responsable dels controls periòdics a domicilio.
 • Neuròleg: participa en el diagnòstic d’entitats clíniques degeneratives, com Demència, Malaltia de Parkinson, Malaltia d’Alzheimer.
 • Neuropsicòleg: permet identificar i quantificar els dèficits cognitius i alteracions conductuals.
 • Nutricionista: un estat nutricional saludable contribueix a millorar l’estat funcional i mental de la persona.
Info :

Sol·liciti aquí una valoració geriàtrica per envellir amb salut.
×