Imprimir

punt-blau-titols Unitats

Revisió Mèdica o Reconeixement Sistemàtic (Check-up)

La Revisió Mèdica ofereix mesures dirigides no solament a prevenir l’aparició de la malaltia, com la reducció de factors de ric, sinó també a detenir el seu avanç i atenuar les seves conseqüències una vegada establertes.

Per què és necessari realitzar-se una Revisió Mèdica?

La prevenció de les malalties, el seu diagnòstic i tractament precoç constitueixen el millor mètode per aconseguir una vida més llarga i saludable.

Les Revisions Mèdiques són útils per:

 1. L’estudi i tractament dels símptomes que pugui presentar.
 2. La detecció precoç de malalties, quan són més fàcilment curables.
 3. L’avaluació i tractament dels factors de risc que puguin desenvolupar malalties en el futur.

Qui ha de fer-se una Revisió Mèdica?

El programa de Revisions Mèdiques està dirigit a:

 • Persones que no presenten símptomes però que vulguin conèixer el seu estat de salut i els possibles factors de risc.
 • Persones que presenten símptomes, amb independència que segueixin un tractament o no, que vulguin avaluar la repercussió de la seva malaltia sobre altres òrgans o sistemes i prevenir futures patologies.

Per què realitzar una Revisió Mèdica en CMI?

El nostre Centre està integrat per un equip multidisciplinari de professionals especialistes en diversos camps com la medicina interna, cardiologia, neurologia, patologia vascular, nefrologia i nutrició que, mitjançant un intercanvi de coneixements, afavoreixen la teràpia més adequada per les patologies identificades a través de la Revisió Mèdica.

En què consisteix una Revisió Mèdica?

Les Revisions Mèdiques inclouen una història clínica detallada dels antecedents personals i familiars, una exploració física, analítica de sang i orina i un electrocardiograma. Tot seguit, les proves complementàries seran sol•licitades de manera personalitzada, dirigides a les necessitats de la persona examinada.

Tipus de Revisió Mèdica

 • Revisió Mèdica Integral
 • Revisió Mèdica Cardiovascular

Revisió Mèdica Cardiovascular

A partir de quina edat hauríem de sotmetre’ns a una Revisió Mèdica cardiovascular?

Els homes haurien de sotmetre’s a una Revisió Mèdica a partir dels 45 anys, i les dones, a partir dels 50.

Quins són els objectius del Programa Revisió Mèdica Cardiovascular?

 • Identificar la presència de factors de risc cardiovascular.
 • Detectar la presència de patologies cardiovasculars de manera precoç.
 • Promoure estils de vida cardio-saludables.
 • Desenvolupar un pla de prevenció cardiovascular individualitzat.

Què inclou el Programa Revisió Mèdica Cardiovascular?

Fase inicial:

 • Avaluació de la història clínica amb antecedents personals i familiars, intervencions quirúrgiques.
 • Exploració física, mesura de pes, talla, perímetre abdominal i pressió arterial.
 • Anàlisi de sang i d’orina.

Després de la fase inicial, s’elaborarà una estimació del risc cardiovascular mitjançant un mètode basat en la suma dels factors de risc cardiovascular (> 20% representarà un risc elevat, entre el 10 i el 20% un risc moderat, i < 10% és considerat de baix risc). Fase de Proves Complementàries:

 • Electrocardiograma: permet determinar la presència de bloquejos cardíacs, trastorns de conducció, arítmies i signes indirectes de malaltia.
 • Ecocardiograma Doppler Color: analitza l’anatomia de les cavitats cardíaques, morfologia i funcionament de les vàlvules i capacitat contràctil del cor.
 • Prova de Esforç: els canvis de l’ECG suggereixen la presència d’obstruccions coronàries. També ajuda a valorar el comportament de la pressió arterial i la freqüència cardíaca durant l’exercici físic.
 • TAC coronari: és una tècnica no-invasiva realitzada mitjançant un escàner toràcic que permet detectar precoçment la malaltia ateroscleròtica. Es tracta d’un mètode molt sensible per a la identificació de dipòsits de calci en les artèries coronàries.
 • Ressonància Magnètica Cardíaca: mostra detalladament l’anatomia cardíaca. Permet obtenir estudis de morfologia, funció i perfusió coronària.
 • Doppler de TSA: analitza la presència de plaques d’aterosclerosi i/o d’obstrucció de les artèries caròtides i vertebrals.
 • Doppler arterial d’extremitats: analitza les plaques i/o l’obstrucció de les artèries de les cames.
 • Ecografia abdominal: calcula el diàmetre de l’aorta abdominal.

Fase d’Avaluació:

 • Revisió de resultats.
 • Elaboració d’un informe personalitzat de risc cardiovascular.
 • Establir una conducta i/o tractament terapèutic dirigit.
 • Seguiment per avaluar l’impacte de les recomanacions entregades.

Es pot disminuir el risc cardiovascular?

Els factors de risc es potencien entre sí. A major número de factors de risc CV, majors són les probabilitats de desenvolupar un esdeveniment CV en el futur. Per això és important la seva determinació i seguiment de manera periòdica. Tot i així, a més del control de cadascun d’ells, és fonamental adoptar “Mesures de Vida Cardiosaludable”.

Info :

CUIDI I PROTEGEIXI LA SEVA SALUT!

Sol·liciti aquí la realització d’una Revisió Mèdica Cardiovascular per identificar futurs problemes vasculars.
×

Info :

Vostè té risc de presentar un infart?

Factors com tabac, diabetis, colesterol i pressió arterial afecten la seva salut cardiovascular.
Determini el seu risc Cardiovascular amb un sol clic.
×