Imprimir

punt-blau-titols Unitats

Preoperatoris

Què és un preoperatori?

El preoperatori consisteix en una valoració mèdica del pacient amb l’objectiu de determinar el seu risc davant d’una intervenció programada.

En què consisteix?

Una correcta avaluació preoperatòria ha d’incloure:

  1. Història clínica, amb l’interrogatori: antecedents de malalties o intervencions prèvies, tractament mèdic, consum d’alcohol o tabaquisme, al•lèrgies o reaccions adverses a medicaments, símptomes que puguin suggerir alguna patologia cardíaca o respiratòria.
  2. Mesures: talla, pes, pressió arterial, freqüència cardíaca, saturació d’oxigen.
  3. Exploració física completa amb definició de l’anatomia de l’orofaringe i característiques del paladar.

Quines proves han de fer-se?

  • Anàlisi de sang: hemograma, paràmetres bioquímics i proves de coagulació.
  • Electrocardiograma.
  • Radiografia de tòrax.

En cas que en aquest estudi d’avaluació del risc quirúrgic es detectés algun problema de salut, el nostre equip determinarà la necessitat de sol•licitar altres proves complementàries, com per exemple, l’ecocardiograma doppler color, espirometria pulmonar, TAC toràcic, ecografia abdominal, etc.

Així mateix, es valorarà realitzar les modificacions dels medicaments que sigui necessari (ex: suspendre l’Aspirina o Sintrom) i mesures preventives com la profilaxi tromboembòlica, antibiòtica o de fisioteràpia respiratòria.

La conclusió establirà una avaluació global de la seva salut amb el risc anestèsic que la intervenció quirúrgica comporta pel pacient mitjançant la classificació ASA (American Society of Anesthesiologists).