Imprimir

punt-blau-titols Unitats

Hipertensió Arterial

Pot ser que vostè tingui hipertensió i encara no ho sàpiga?

Sabia que el 40% dels pacients no saben que són hipertensos?

La Hipertensió Arterial (HTA) no sempre provoca símptomes que puguin alertar al pacient, com mal de cap o mareig. Únicament el control regular de la Pressió Arterial (PA) ens informa sobre les xifres tensionals.

Què es la pressió arterial?

És la pressió que provoca la sang sobre el sistema circulatori arterial. Cada vegada que el cor batega, bombeja la sang cap a l’artèria aorta. Això és el que coneix com a pressió sistòlica o màxima. Quan el cor es relaxa, baixa la pressió, la denominada pressió diastòlica o mínima.

Què es la Hipertensió Arterial (HTA)?

Es l’elevació de la PA per sobre dels valores normals (major o igual a 140/90 mmHg).

Quines són les causes d’Hipertensió Arterial?

El 90-95% dels pacients hipertensos no presenten causa coneguda. Pot ser provocada per sobrepès, l’estrès, el sedentarisme o l’herència genètica.

En canvi, en el 5 ó 10% dels pacients, l’HTA en conseqüència d’altres malalties, com les malalties del ronyó, alteracions hormonals, trastorns del son, efectes secundaris de fàrmacs, etc. És la coneguda com HTA Secundària.

¿Quins símptomes produeix la Hipertensió Arterial?

Pot succeir que la hipertensió arterial no s’acompanyi de símptomes i que el seu diagnòstic sigui casual (per revisions mèdiques, cirurgies, etc.). En d’altres ocasions, es descobreix arran de la presència de mal de cap, hemorràgies nasals espontànies, marejos, palpitacions, ofec, nerviosisme, etc.

Quines són las conseqüències de la Hipertensió Arterial?

La HTA pot produir danys en la paret arterial i afavorir l’aparició de l’arteriosclerosi. Amb el pas dels anys, quan no es controla, pot repercutir en els denominats òrgans diana:

  • Cor: augmentant el seu gruix i mida, i/o afavorint l’aterotrombosi de les artèries coronàries (infart de miocardi i angina de pit).
  • Ronyó: produint insuficiència renal.
  • Retina: produint alteracions de la visió.
  • Cervell: produint un infart o una hemorràgia cerebral.

Com es controla la Hipertensió Arterial?

És important el control regular de la PA i anar periòdicament a la consulta de l’especialista per poder aconseguir un control òptim de les xifres de PA.

En molts casos, s’aconsella realitzar una monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA) per conèixer amb major exactitud les xifres tensionals durant les 24 hores d’un dia. La MAPA permet valorar i optimitzar possibles canvis de tractament, com la modificació de les dosi o de les hores d’administració, o associacions amb altres fàrmacs, individualitzant cada pacient per poder obtenir un òptim control de la HTA.

Com es tracta la Hipertensió Arterial?

Existeixen diversos mètodes:

  • Modificant l’estil de vida.
  • Tractament farmacològic.
  • Denervació renal per aquelles HTA resistents.
Info :

CUIDI i PROTEGEIXI LA SEVA SALUT!

Sol·liciti aquí la realització d’un control de la seva pressió arterial per identificar futurs problemes cardiovasculars.
×

Denervació Renal

Què és la denervació renal?

LLa denervació o ablació renal és una nova tècnica pel tractament “d’hipertensions arterials resistents”que són aquelles en las que no s’aconsegueix controlar adequadament la pressió arterial malgrat prendre tres o més fàrmacs antihipertensius.

En què consisteix la denervació renal?

Mitjançant l’aplicació d’energia per radiofreqüència sobre el sistema nerviós simpàtic renal, es redueix la seva activitat simpàtica i, conseqüentment, disminueixen les xifres de pressió arterial i millora el control de la hipertensió.

Com es realitza?

Consisteix en introduir un catèter per el braç o la regió engonal fins assolir les artèries renals. Aquest catèter emet calor entre 40-50 graus (energia de radiofreqüència) i desactiva una sèrie de petites rets nervioses (denervació renal dels nervis simpàtics). Aquest procediment es realitza amb sedació, i el pacient ha de romandre un dia ingressat en el centre.

Per a quines persones està indicada la denervació renal?

La denervació renal està indicada per aquells pacients entre 18 i 85 anys, amb hipertensió arterial resistent, en els que s’ha descartat causes secundàries i/o malaltia renal crònica severa.

Quines són las complicacions més freqüents?

És un procediment poc invasiu, eficaç i segur amb una escassa incidència de complicacions.

Què s’aconsegueix amb aquesta intervenció?

Aconseguir reduir la pressió arterial i suprimir l’ús de fàrmacs.