Imprimir

punt-blau-titols Unitats

Nutrició Clínica. Obesitat i Sobrepès

Quina és la seva funció?

La Unitat està destinada al diagnòstic i teràpia nutricional en totes les àrees de la medicina. Un adequat estat nutritiu és essencial per disposar d’una excel•lent salut, energia i control del pes. Es proposa aconseguir mitjançant una Educació Nutricional.

¿Què és l’Educació Nutricional?

El nostre objectiu prioritari és l’educació dels hàbits alimentaris, fent èmfasi especial en:

 • El número d’ingestes al dia.
 • Quantitats alimentàries.
 • Combinacions nutritives.
 • Consideracions socials d’entorn familiar i laboral.
 • Exercici físic complementari.

Com establim la SEVA DIETA?

 • Planifiquem la seva dieta de manera personalitzada, atenent les seves preferències alimentàries i necessitats clíniques.
 • Defensem una dieta equilibrada que inclogui tots els nutrients, sense esperar efectes enganyosos. Prioritzem l’efectivitat al temps.
 • Donem importància al seguiment i control regular per mantenir una motivació efectiva.
 • Sol·licitem anàlisi bioquímics periòdics per garantir una seguretat metabòlica.
 • Analitzem valoracions antropomètriques i impedanciomètriques per garantir una major precisió i fiabilitat en les mesures de la composició corporal.

A qui va dirigida la Unitat?

A tothom. La nostra Unitat té l’avantatge de formar part d’un equip mèdic multidisciplinari, que possibilita l’intercanvi d’informació clínica i permet dissenyar la millor estratègia terapèutica, amb el suport nutricional ajustat a cada situació específica.

Oferim el suport nutricional a:

 • Esportistes amateurs i professionals.
 • La dona en l’embaràs i menopausa.
 • Situacions de sobrepès i obesitat.
 • Col·lectius de la tercera edat.
 • Patologies metabòliques (diabetis, hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, hipertrigliceridèmia..).
 • Patologies digestives, renals, hepàtiques i cardiovasculars.
 • Malalts oncològics.

Qui forma part de la Unitat?

La nostra Unitat està integrada per professionals amb amplia experiència en el sector nutricional hospitalari i ambulatori.

 • Dietista graduat, especialitzat en Nutrició Clínica General.
 • Dietista graduat, especialitzat en Nutrició del Món Esportiu.
 • Dietista graduat, especialitzat en el Suport Nutricional de la Tercera Edat.
 • Metge Internista especialitzat en les Patologies Metabòliques.
Info :

EN CMI TROBARÁ LA DIETA AJUSTADA A LES SEVES NECESSITATS.

×