img-pruebas

punt-blau-titols Proves diagnòstiques

Holter electrocardiogràfic

_G9A1579

Què és?

Es tracta del registre continu de 24 hores dels batecs del cor. L’electrocardiograma s’emmagatzemarà en una cinta gravadora i després del processat de dades, s’analitzarà la presència d’alteracions del ritme cardíac com taquicàrdies, bloquejos o pauses cardíaques.

Com es realitza?

Exploració senzilla que requereix la col•locació d’elèctrodes autoadhesius sobre el tòrax, connectats a un dispositiu portador d’una cinta gravadora. El pacient ha de seguir una vida normal durant el dia i apuntar les incidències o símptomes que pugui percebre. A les 24 hores ha de tornar al centre per a que li sigui retirat l’aparell i processar les dades.

En quines persones està indicat?

El Holter d’ECG està especialment indicat per a l’estudi de la síncope i arítmies cardíaques.

Quines implicacions comporta?

L’estudi no requereix l’ingrés hospitalari. És una prova ambulatòria. Durant el registre el pacient no podrà dutxar-se ni transpirar excessivament para evitar el desplaçament dels elèctrodes.